top of page

Kto sme ...

Naša spoločnosť
 
Kvalitné poskytovanie  účtovných a poradenských služieb vyžaduje dokonalú znalosť zákonov a problematiky z danej oblasti, doplnený prehľadom o aktuálnych zmenách z lokálnej  a európskej legislatívy.
 
Sme tu pre vás. Splníme vaše nároky na odbornosť a presnosť.
 
Roman Mikuš
Certifikovaný účtovník 3.stupeň, zapísaný v Slovenskej komore certifikovaných účtovníkov a držiteľ ACCA fundamental level (medzinárodný účtovný certifikát). Dlhodobo pôsobí v medzinárodnej spoločnosti.
 
 
Renáta Mikušová
Účtovníčka - od roku 2004 pôsobila v účtovnej kancelárii, neskôr zakladateľka spoločnosti zaoberajúcej sa účtovnými službami. Svoje skúsenosti nadobudla i v medzinárodných spoločnostiach na Slovensku i v zahraničí.
 
 
 

 

bottom of page