top of page

Služby 

Naša spoločnosť Contabilita s.r.o. je založená na kvalite poskytovaných služieb pre našich klientov vo všetkých oblastiach, v ktorých pôsobíme – účtovníctvo, mzdy, dane, intrastat a podnikové poradenstvo. Pomôžeme vám prebudiť vašu firmu.

Účtovníctvo

 

Komplexné vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva pre fyzické i právnické osoby v súlade s IFRS alebo lokálnymi účtovnými predpismi

 

Vedenie evidencie DPH

 

Daňové priznania

 

Spracovanie ročnej účtovnej závierky

 

Komunikácia s Finančnou správou 

Mzdy

 

Komplexné spracovanie mzdovej agendy

 

Personálna agenda

 

Vypracovanie mesačných výkazov, prehľadu, ročného hlásenia

 

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

 

Komunikácia s poisťovňami a Finančnou správou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnikové poradenstvo

 

Ako zlepšiť hospodársky výsledok a uspieť v súčasných podmienkach

Intrastat

 

Spracovanie a odoslanie hlásenia Intrastat

Dane

 

Daňová optimalizácia

 

Efektívne riešenie daňových problémov

 

Dane v globálnom prostredí

 

 

bottom of page